Site Overlay

Grand Terminus

Χώρος Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών Κώδικα Υπεύθυνου Παιχνιδιού Συμπεριφοράς

 1. Ορισμοί
  Οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτό το χώρο παιχνιδιών Κώδικα Υπεύθυνου Παιχνιδιού
  συμπεριφοράς είναι σύμφωνα με τον κανονισμό Gambling Act 2003 (ο Νόμος), εκτός αν το κείμενο
  απαιτεί διαφορετικά ή αντίθετα η πρόθεση να εμφανιστεί.
 2. Προετοιμασία ενός κώδικα
  Η Λέσχη τυχερών παιχνιδιών Κώδικα Υπεύθυνου Παιχνιδιού Δεοντολογίας που εκπονήθηκε από την
  Αυστραλιανή Ένωση Ξενοδόχων (Βικτόρια) και θα είναι διαθέσιμο σε χώρους τυχερών παιχνιδιών
  για έγκριση. Αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς ήταν γραμμένο με τρόπο που θα της επιτρέψουν να
  γίνεται άμεσα κατανοητό από τους πελάτες. Είχε προετοιμαστεί με την πρόθεση να γράψει σε απλή
  γλώσσα και παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευλόγως προσιτά στους πελάτες,
  συμπεριλαμβανομένων των πελατών από τα πολιτιστικά και γλωσσικά υπόβαθρα.
 3. Διαθεσιμότητα
  Αυτός ο Κώδικας θα διατεθεί σε γραπτή μορφή στους πελάτες κατόπιν αιτήματος. Ένα σημάδι
  συμβουλεύει τους πελάτες της αυτό θα εμφανίζεται στην είσοδο της αίθουσας τυχερών παιχνιδιών
  ή στον σταθμό του ταμία στην αίθουσα των τυχερών παιχνιδιών.
  Ο κώδικας θα είναι επίσης διαθέσιμες σε κοινοτικές γλώσσες στην ιστοσελίδα του χώρου όπου
  είναι δυνατόν. Γλώσσες μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • Ελληνική
  • ιταλικά
  • Βιετνάμ
  • Κινέζικα
  • Αραβικά
  • Τουρκικά
  • ισπανικά
 4. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού
  Το ακόλουθο μήνυμα θα εμφανιστεί στην είσοδο της αίθουσας τυχερών παιχνιδιών και / ή στον
  σταθμό του ταμία στην αίθουσα των τυχερών παιχνιδιών:
  “Σε αυτόν τον χώρο έχει δεσμευτεί να παρέχει τα υψηλότερα πρότυπα της εξυπηρέτησης πελατών
  και υπεύθυνου παιχνιδιού. Κώδικα Υπεύθυνου Παιχνιδιού Συμπεριφοράς μας περιγράφει πώς το
  κάνουμε αυτό.
  Υπεύθυνος παιχνίδι σε ρυθμιζόμενο περιβάλλον είναι όταν οι καταναλωτές έχουν ενημερωμένες
  επιλογές και μπορούν να εξασκήσουν μια ορθολογική και λογική επιλογή βάσει των περιστάσεων
  τους. Σημαίνει μια κοινή ευθύνη με συλλογική δράση από τα τυχερά παιχνίδια της βιομηχανίας, της
  κυβέρνησης, των ατόμων και κοινοτήτων. “
 5. Πληροφορίες Υπεύθυνου Τζόγου
  Αυτός ο χώρος εμφανίζει τα τυχερά παιχνίδια υπεύθυνη ενημέρωση σε διάφορες μορφές,
  συμπεριλαμβανομένων των φυλλαδίων, αφισών και Ηλεκτρονικών Μηχανημάτων Τυχερών
  Παιχνιδιών (EGM) σε οθόνες Πληροφοριών Παίκτη (PID).
  Παραδείγματα περιλαμβάνουν:
  α) Πώς να παίζετε υπεύθυνα
  β) Πώς να κάνετε και να κρατήσετε μια απόφαση προ-δέσμευσης
  γ) Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υποστήριξης
  δ) Η καταβολή των κερδών της
  ε) Η απαγόρευση της παροχής πίστωσης για τζόγο
  στ) πρόγραμμα αυτο-αποκλεισμού του χώρου της
  Αυτός ο χώρος τυχερών παιχνιδιών παρέχει πρόγραμμα αυτο-αποκλεισμού. Για πληροφορίες
  σχετικά με το πρόγραμμα, οι πελάτες μπορούν να μιλήσουν με τον υπεύθυνο περιφερειακό
  διευθυντή Duty Officer Gaming / Παιχνίδια ή πάρτε ένα αντίγραφο του φυλλαδίου Αυτοαποκλεισμός εμφανίζεται στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών.
  Οθόνες προβολής στο χώρο μπορεί επίσης να δείξουν υπεύθυνη περιοδικά άκρες παιχνιδιού και τα
  στοιχεία επικοινωνίας πληροφόρησης για τις υπηρεσίες στήριξης για προβλήματα τζόγου. (Αυτό
  ισχύει μόνο όπου η λέσχη έχει οθόνες προβολής που είναι σε θέση να εμφανίζει αυτές τις
  πληροφορίες.)
  ζ) Περισσότερες πληροφορίες
  Αυτός ο χώρος παρέχει περισσότερες πληροφορίες σε πελάτες σχετικά με το υπεύθυνο παιχνίδι,
  και περιλαμβάνει:
  • Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση www.moneysmart.gov.au «Έξυπνο χρήμα» στην ιστοσελίδα της
  Κοινοπολιτείας
  The Gambling Regulation Act 2003
  prohibits this venue from providing credit
  to customers for playing gaming
  machines.
  • Πώς οι τζογαδόροι και οι οικογένειές τους ή τους φίλους μπορούν να βρουν υπηρεσίες
  υποστήριξης τυχερών παιχνιδιών και προγράμματα αυτο-αποκλεισμού και την υποστήριξη
  πρόβλημα της Πολιτειακής Κυβέρνησης για τα τυχερά παιχνίδια www.problemgambling.vic.gov.au
  ιστοσελίδα (ή παρόμοια οικιακά κυβέρνηση ιστοσελίδα του προϋπολογισμού).
 6. Πληροφορίες Προϊόντων Τυχερών Παιχνιδιών
  Οι κανόνες για κάθε Ηλεκτρονικό Μηχάνημα Παιχνιδιών (EGM) παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένων
  των πιθανοτήτων να κερδίσετε, είναι διαθέσιμα από πηγαίνει στον παίκτη Προβολή Πληροφοριών
  (ΠΑΑ) οθόνες στο μηχάνημα. Πληροφορίες για το πώς να δείτε τις οθόνες PID είναι διαθέσιμη από
  ένα μέλος του προσωπικού ή / και από την ανάγνωση της οθόνης Πληροφοριών Παίκτη (PID) το
  ενημερωτικό φυλλάδιο, που διατίθενται εντός της αίθουσας τυχερών παιχνιδιών.
 7. Πληροφορίες Πελατών Πρόγραμμα Πιστότητας
  Όταν ένα πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών προσφέρεται από αυτό το χώρο ένα φυλλάδιο που
  θα διατίθεται στους πελάτες λεπτομερώς τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
  επιβράβευσης των πελατών στη διάθεση των συμμετεχόντων. Αυτές οι πληροφορίες θα
  περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις του προγράμματος επιβράβευσης και πώς και πότε ανταμοιβές είναι
  δεδουλευμένα και θα εξοφληθούν.
  Συμμετοχή οι πελάτες θα ενημερώνονται για τα τυχόν οφέλη που έχουν προκύψει ως μέρος του
  προγράμματος επιβράβευσης μέσω του διαφημιστικού ταχυδρομείου ή e-mail σε περιοδική βάση,
  όπως καθορίζεται από τον τόπο.
 8. Προ-δεσμευτική στρατηγική
  Αυτό λέσχης ενθαρρύνει τους πελάτες που παίζουν ηλεκτρονικά μηχανήματα παιγνίων (ΕΓΣ) για να
  ορίσετε ένα χρονικό όριο και τα χρήματα ανάλογα με τις περιστάσεις τους. Υπεύθυνος σήμανση
  τυχερών παιχνιδιών στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών και στα EGM θα βοηθήσει τον πελάτη να
  κάνει μια απόφαση προ-δέσμευσης θέτοντας ένα όριο και διατηρώντας σε αυτό.
  Όλα τα EGM σε αυτόν τον χώρο επιτρέπουν τον παίκτη να παρακολουθεί το χρόνο και το ποσό των
  χρημάτων που ξοδεύει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πληροφορίες για το πώς να
  ενεργοποιήσετε παρακολούθηση της συνόδου είναι διαθέσιμο από το προσωπικό της λέσχης και
  στην Οθόνη Πληροφοριών Παίκτη (PID) το ενημερωτικό φυλλάδιο που εμφανίζεται στη λέσχη.
  Αυτές οι πληροφορίες προσφέρει υποστήριξη σε έναν πελάτη ο οποίος έχει κάνει μια απόφαση
  προ-δέσμευσης.
 9. Αλληλεπίδραση με τους πελάτες
  Το προσωπικό σε αυτή τη λέσχη δεσμεύεται στην παροχή συνεπών υψηλών επιπέδων
  εξυπηρέτησης πελατών, όπως είναι συνεχώς επίγνωση των πελατών τους και την ευθύνη του
  χώρου προς τον Υπεύθυνο Στοιχηματισμό. Το προσωπικό θα λάβει κατάρτιση κώδικα ως μέρους της
  επαγωγής τους.
  Σε αυτόν τον χώρο έχει διοριστεί στον Υπάλληλο Υπεύθυνου Παιχνιδιού / Διευθυντής Παιχνιδιών
  Υπηρεσία που είναι πάντα διαθέσιμη όταν ο χώρος είναι ανοικτός.
  Ένα άτομο, που πλησιάζει μέλος του προσωπικού για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες
  τυχερών παιχνιδιών πρόβλημα ή εμφανίζει ενδείξεις που έχουν πρόβλημα με το τζόγο, θα πρέπει
  να κατευθύνεται προς το Υπεύθυνο Παιχνίδι Υπεύθυνος Αξιωματικός Υπηρεσίας / παιχνιδιών για τη
  βοήθεια και τα αναγκαία μέτρα.
  Ένας πελάτης επιδεικνύει σημάδια αναστάτωσης ή απαράδεκτης συμπεριφοράς θα πρέπει να
  προσεγγιστεί από ένα μέλος του προσωπικού που θα του προσφέρει βοήθεια.
  Οι δείκτες του προβληματικού τζόγου μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, οι
  πελάτες οι οποίοι:
  i. απευθυνθείτε σε ένα μέλος του προσωπικού που αναζητούν πληροφορίες σε σχέση με τα τυχερά
  παιχνίδια πρόβλημα?
  ii. αυτοπροσδιορίζονται ως έχουν προβλήματα με τα τυχερά παιχνίδια συμπεριφορές τους?
  iii. παίζει για μεγάλα διαστήματα χωρίς διακοπή?
  iv. αλληλεπίδραση αποφεύγοντας την επαφή με το προσωπικό της λέσχης, ενώ τα τυχερά
  παιχνίδια?
  V. να ζητά να δανείζεται χρήματα από το προσωπικό ή άλλους πελάτες?
  vi. αντιπαραβάλλει ένα απόθεμα φυλλάδια τυχερών παιχνιδιών πρόβλημα?
  VII. εμφανίζει σημάδια δυσφορίας ή απαράδεκτης συμπεριφοράς, και
  VIII. εμφανίζει επιθετική, αντι-κοινωνική ή συναισθηματική συμπεριφορά ενόσω παίζει.
  Η διαδικασία για την αλληλεπίδραση με τους πελάτες αυτούς περιλαμβάνει μέτρηση βοήθεια
  ανάλογα με την κατά περίπτωση αξιολόγηση από κατάλληλο προσωπικό χώρο. Αυτή η
  αλληλεπίδραση μπορεί να λάβει τη μορφή:
  i. ενθαρρύνοντας τον πελάτη να εξετάζει τα τρόφιμα και ποτά προσφέρει διαθέσιμα στο χώρο που
  θα επιτρέψει ένα διάλειμμα στο παιχνίδι από το μηχάνημα τυχερών παιχνιδιών?
  ii. προσφέρει στον πελάτη κάποιο αναψυκτικό (π.χ. ένα φλιτζάνι τσαγιού ή καφέ) σε ένα πιο ήσυχο,
  πιο ιδιωτικό χώρο του παιχνιδιού, όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσουν κατάλληλες
  πληροφορίες για την υποστήριξη με εμπιστευτικό τρόπο?
  iii. βοηθά τον πελάτη με την οργάνωση του ταξιδιού, προκειμένου να αναχωρήσει το χώρο
  Οι επαφές με τους πελάτες, ο Υπάλληλος Υπεύθυνου Παιχνιδιού καταγράφονται σε Responsible
  περιστατικό τυχερών παιχνιδιών μητρώο και περιλαμβάνουν μέτρα που ελήφθησαν. Αυτός ο
  κατάλογος καλύπτεται από το Νόμο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στοιχεία που πρέπει να
  περιλαμβάνονται στο μητρώο περιστατικό περιλαμβάνουν:
  i. η ημερομηνία και η ώρα του συμβάντος?
  ii. η ονομασία (ες) του υπαλλήλου (ες) που εμπλέκονται?
  iii. το όνομα του πελάτη που εμπλέκεται (αν υπάρχει)?
  iv. μία περιγραφή ή γενική αναφορά του συμβάντος?
  V. μέτρα που λαμβάνονται από το προσωπικό (π.χ.: η παροχή βοήθειας για Τζογαδόρους / Αυτο
  πληροφορίες Αποκλεισμού)?
 10. Αλληλεπίδραση με το προσωπικό
  Σύμφωνα με το νόμο, δεν είναι οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου επιτρέπεται να παίζουν στις
  μηχανές τυχερών παιχνιδιών, ενώ κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
  Ανάλογα με τις συγκεκριμένες οδηγίες του εργοδότη προς το προσωπικό σε ένα χώρο παιχνιδιού
  που μπορεί να αλλάξει από καιρό σε καιρό, εκτός υπηρεσίας των εργαζομένων αυτού του τόπου
  μπορεί να παίξει στο χώρο με την προϋπόθεση ότι δεν είναι ενιαία, δεν φορούσε παιχνίδια
  εξακρίβωση της ταυτότητάς τους άδεια και έχουν απουσιάσει από την ο τόπος από την πιο
  πρόσφατη αλλαγή εκδίδονται φύλλα τους.
  Κάθε υπάλληλος ο οποίος δηλώνει ότι αυτός ή αυτή έχει ένα πρόβλημα με το τζόγο, θα πρέπει να
  παρέχονται πληροφορίες συμβουλευτικής υποστήριξης από το φορέα εκμετάλλευσης χώρου
  (αρμόδιο πρόσωπο) με εμπιστευτικό τρόπο. Οι υπάλληλοι μπορούν να ενθαρρυνθούν να
  ακολουθήσουν μη τυχερά παιχνίδια συναφή καθήκοντα, εάν υπάρχει.
 11. Αλληλεπίδραση με Υπηρεσίες Στήριξης για Προβλήματα Τζόγου
  Αυτή η διεύθυνση αυτής της λέσχης δεσμεύεται στη διατήρηση ισχυρών δεσμών με τις τοπικές
  υπηρεσίες στήριξης για προβλήματα τζόγου και των συναφών φορέων. Ανώτερο Προσωπικό αυτού
  του χώρου θα αρχίσουν συνεδριάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με την τοπική υπηρεσία
  Βοήθειας για Τζογαδόρους και οι εργαζόμενοι που ορίζονται Τόπος Υποστήριξης (VSW) από το
  Υπουργείο Δικαιοσύνης.
  • Παραδείγματα αυτών των συναντήσεων μπορεί να περιλαμβάνουν:
  o να Σύγκληση ετήσια σύνοδο της κατάρτισης του προσωπικού, που διευθύνεται από την τοπική
  υπηρεσία Βοήθειας για Τζογαδόρους?
  o ετήσιες συναντήσεις μεταξύ του Venue Operator / Manager και της υπηρεσίας Βοήθειας
  Τζογαδόρων ή VSW ορισθεί, ή
  o τακτική επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε υπηρεσίες υποστήριξης.
  Λεπτομέρειες αυτών των συναντήσεων θα πρέπει να διατηρούνται σε Responsible Gambling Folder
  / Εγγραφή να βρίσκεται στο δωμάτιο παιχνιδιών. Οι λεπτομέρειες της συνάντησης πρέπει να
  περιλαμβάνουν:
  • ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης?
  • συμμετέχοντες στη συνάντηση?
  • θέματα που συζητήθηκαν?
  • αποτελέσματα / θέματα δράσης της συνάντησης?
  • ημερομηνία επόμενης συνάντησης.
 12. Παράπονα Πελατών
  Ο πελάτης με παράπονο σχετικά με την τήρηση και τη λειτουργία του, αυτού του Κώδικα
  Συμπεριφοράς πρέπει να υποβάλει γραπτώς απευθείας στην διεύθυνση της λέσχης. Όλες οι
  καταγγελίες θα πρέπει να ελέγχονται από τον διευθυντή του χώρου για να βεβαιωθείτε ότι
  σχετίζεται με τη λειτουργία αυτού του Κώδικα. Παράπονα για την εξυπηρέτηση πελατών ή τη
  μηχανή που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του κώδικα πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο
  Duty. Υπάλληλοι της λέσχης θα βοηθήσει τους πελάτες με αυτή τη διαδικασία εάν τους ζητηθεί.
  Οι καταγγελίες θα διερευνώνται με προσοχή και όσο το δυνατόν συντομότερα.
  Τα παράπονα θα επιλύονται με τον ακόλουθο τρόπο:
  • όλες οι καταγγελίες θα πρέπει να αναγνωρίζεται αμέσως?
  • αν αποφασιστεί να μην εξεταστεί το παράπονο επειδή δεν σχετίζεται με τη λειτουργία του
  κώδικα, ο πελάτης θα ενημερωθεί αναλόγως?
  • κατά τη διάρκεια της έρευνας της καταγγελίας, ο Διευθυντής της λέσχης μπορεί να ζητήσει
  πληροφορίες από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο που σχετίζονται με το αντικείμενο της
  καταγγελίας?
  • Ο Διευθυντής της λέσχης θα ζητήσει να διαπιστώσει αν ο πελάτης έχει υποστεί επεξεργασία
  λογικά και σύμφωνα με το Κώδικα Υπεύθυνου Παιχνιδιού συμπεριφοράς?
  • αν η καταγγελία είναι βάσιμη, ο Διευθυντής της λέσχης θα περιγράφει λεπτομερώς τις δράσεις
  που πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος?
  • ο πελάτης θα είναι πάντα να ενημερώνεται για την έκβαση της καταγγελίας?
  • λεπτομέρειες του παραπόνου θα διατηρούνται στον Φάκελο / Εγγραφή?
  • πληροφορίες σχετικά με τα παράπονα θα παραχωρηθούν στο VCGR εάν ζητηθούν.
  Αν μια καταγγελία δεν μπορεί να επιλυθεί εντός της λέσχης προχωρεί για επίλυση στο Ινστιτούτο
  των διαιτητών και διαμεσολαβητών της Αυστραλίας (ΙΑΜΑ). Κάθε μέρος που εμπλέκονται στο
  παράπονα μπορεί να επικοινωνήσει με το IAMA. Για να ξεκινήσετε μια καταγγελία είτε κόμμα
  μπορεί να πάει στην ιστοσελίδα του ΙΑΜΑ (www.iama.org.au), να κατεβάσει ένα έντυπο Resolver
  διαφορών, και στη συνέχεια να υποβάλει αυτό το συμπληρωμένο έντυπο με τη σχετική αμοιβή στο
  IAMA.
  Τεκμηρίωση σχετικά με όλα τα παράπονα εναντίον του κώδικα πρέπει να διατηρούνται στον
  Φάκελο / Εγγραφή για πρόσβαση από το VCGR όταν χρειάζεται.
 13. Η συμμόρφωση με την απαγόρευση των ανηλίκων σε τυχερά παιχνίδια
  Τυχερά παιχνίδια από ανήλικους απαγορεύονται. Υπάρχουν πινακίδες σε κάθε είσοδο της αίθουσας
  παιχνιδιού που απαγορεύει την είσοδο ανηλίκων από. Όλο το προσωπικό χώρο έχουν την ευθύνη
  για την αναζήτηση των εγγράφων απόδειξη ηλικίας εάν δεν είναι σίγουρος για την ηλικία του
  πελάτη. Ανάλογα με την περίπτωση απόδειξη της τεκμηρίωσης ηλικία δεν μπορεί να καθοριστεί, ο
  πελάτης πρέπει να τους ζητηθεί να αποχωρήσουν από την αίθουσα τυχερών παιχνιδιών.
 14. Το Περιβάλλον Τυχερών Παιχνιδιών
  Οι πελάτες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν τακτικά διαλείμματα από το παιχνίδι με
  μηχανές τυχερών παιχνιδιών. Αυτή η ενθάρρυνση μπορεί να λάβει τη μορφή της ανακοίνωσης για
  μεγαφωνικό σύστημα του τόπου και μπορεί να περιλαμβάνουν:
  α) Ανακοινώνοντας ότι το τσάι το πρωί είναι πλέον διαθέσιμο?
  β) Ανακοινώνοντας την κλήρωση ενός μέλους?
  γ) Ανακοινώνοντας την έναρξη των άλλων μη-gaming δραστηριότητες που σχετίζονται με τον
  πελάτη εντός του χώρου.
  Οι υπάλληλοι της λέσχης θα παρακολουθεί επίσης τις δραστηριότητες των πελατών και να
  αλληλεπιδρούν ως κατάλληλο να αποθαρρύνει τους πελάτες από το να εμπλακεί σε παρατεταμένη
  και εντατική τυχερά παιχνίδια. Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να λάβει τη μορφή του διαλόγου
  συνάδουν με τις γενικές δέσμευση φιλοξενίας ξεκίνησε από το προσωπικό προς τους πελάτες
  σχετικά με τη διαθεσιμότητα των τροφίμων και ποτών.
  Ρολόγια θα τοποθετηθούν σε μεγάλες περιοχές του χώρου, ώστε οι πελάτες θα γνωρίζουν το
  πέρασμα του χρόνου. Το προσωπικό θα λέει την ώρα όταν κάνουν ανακοινώσεις για τις
  δραστηριότητες της λέσχης.
 15. Οικονομικές Συναλλαγές
  Αυτός ο χώρος δεν εξαργυρώσουν επιταγές. Εάν ένας πελάτης προσπαθεί να εξαργυρώσει μια
  επιταγή, ο υπάλληλος θα ενημερώσει τον πελάτη ότι ο χώρος δεν εξαργυρώνονται επιταγές.
  Τα κέρδη κάτω από $ 1.000 από τα μηχανήματα παιχνιδιού σε αυτόν τον χώρο μπορεί να
  καταβληθεί σε μετρητά ή / και επιταγή. Με το νόμο όλα τα κέρδη ή οι συσσωρευμένες πιστώσεις $
  1,000 ή περισσότερο πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου με επιταγή, η οποία δεν μπορεί να γίνει
  σε μετρητά. Αυτά τα κέρδη ή οι συσσωρευμένες πιστώσεις δεν μπορούν να παρέχονται ως
  πιστώσεις μηχανημάτων.
  Ένα αρχείο πληρωμής κερδών διατηρείται στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών.
 16. Υπεύθυνος Διαφήμισης και Προώθησης
  Un-παραγγελθεί διαφήμιση των Ηλεκτρονικών Μηχανημάτων Τυχερών Παιχνιδιών (EGM) τα
  προϊόντα τα τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται στη Βικτώρια.
  Όλες οι μη-Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι διαφημίσεις που γίνονται από ή για λογαριασμό αυτού του
  χώρου θα συμμορφώνονται με τον κώδικα διαφήμισης δεοντολογίας που εγκρίθηκε από τον
  Αυστραλιανό Σύνδεσμο Εθνικών Διαφημιστών.
  Περαιτέρω, αυτή η λέσχη θα διασφαλίσει ότι το διαφημιστικό μας υλικό:
  • δεν είναι ψευδείς, παραπλανητικές ή απατηλό όσον αφορά απόδοση, δώρα ή πιθανότητες
  κέρδους
  • να έχει την συναίνεση οποιουδήποτε ατόμου που αναγνωρίζεται ότι έχει κερδίσει δώρο πριν τη
  δημοσίευσή
  • να μην είναι προσβλητικής ή αισχρής φύσης
  • δεν θα δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο τζόγος είναι μια λογική στρατηγική για οικονομική
  βελτίωση
  • δεν θα προωθεί την κατανάλωση αλκοόλ κατά την αγορά προϊόντων τα τυχερά παιχνίδια.
 17. Αναθεώρηση του Κώδικα
  Αυτός ο Κώδικας επανεξετάζεται ετησίως για να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται με τον
  κανονισμό Gambling Act 2003 και τις σχετικές υπουργικές οδηγίες. Ο συγγραφέας Κωδικός – η
  Αυστραλιανή Ένωση Ξενοδόχων (Βικτώρια) – θα διευκολύνει την ετήσια επισκόπηση για
  λογαριασμό των συμμετεχόντων φορέων χώρο.
  Η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του Κώδικα για τους προηγούμενους 12 μήνες θα πρέπει
  επίσης να αναθεωρηθεί αυτή τη στιγμή. Η επανεξέταση επιδιώκει σχόλια από τα ενδιαφερόμενα
  μέρη, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού χώρου, τους πελάτες και υπηρεσίες στήριξης για
  προβλήματα τζόγου.
  Οι απαιτούμενες αλλαγές θα σημειωθούν και έπειτα θα υλοποιηθούν όπου είναι δυνατό.
  Οποιεσδήποτε αλλαγές θα καταχωρηθούν στον Φάκελο / Μητρώο του χώρου.